Liberalism och individens rätt att välja fritt. Men vad är då frihet? Känner jag mig fri när jag får (tvingas) fatta beslut om pensionssparande, vilket apotek jag ska gå till eller om jag ska sätta mitt välmående framför andras?

Den sortens frihet gör mig bara utmattad, less och inkapabel att fatta beslut om de saker i livet som är viktigare för mig: vad ska jag göra med mitt liv, hur kan jag göra livet lättare för andra och hur ska vi rädda planeten från att förgiftas?

Liberal individualism låter personerna med makt göra som dom vill och alltid har gjort, eftersom ingen annan har ork eller översikt nog att göra det själva. Hur fria är vi då?

Annonser