Förslag på D-uppsats: Den pedagogiska måltiden – finns den?  En observations- och intervjustudie om förskolans matsituationer.

Teoretisk ram: inte sociokulturell teori, väl? Dewey kanske? Learning by doing. Lyssnandets pedagogik, av Taguchi-Lenz.

Metod: fenomenografi som bekräftas av och följs upp med konkreta observationer. Kan man göra så?

Urval: Tre olika förskolor med minst två pedagoger per avdelning som kan tänka sig att delta i både intervju och därefter bli observerade under pedagogiska luncher. Barnens åldrar, mindre viktigt.

Tidsplan: tids nog. Om några år kanske?
(Om jag kan somna lättare idag än igår och förrgår? Nej, tyvärr. Jag har en C-uppsats kvar)

mvh, Lova

Annonser