Svåra frågor: Hur skulle din sambo beskriva dig? Hur skulle en dag på förskolan se ut om du fick bestämma? och Har du några fler frågor?

På A svarar jag: Mycket engagerad i sitt jobb, eftersom jag skickar länkar om pedagogik, genus och barnuppfostran och vill diskutera det hela tiden.

På B är jag nöjd med mitt svar, men jag minns knappt vad jag sa… 😛

På C svarar jag: Hur många barn finns det i snitt per avdelning? Och hur är fördelningen hos pedagogerna ålders- och könsmässigt?

Tack i efterhand!

mvh, Lova

Annonser