För- och nackdelar med olika vikariesystem

Det personliga:
Personalen på avdelningen ringer själva till vikarierna
Fördelar:

 • Får besked direkt
 • Kan komma överens om andra tider, om vikarien inte kan komma hela den begärda tiden
 • De vikarier som passar på avdelningen och med barnen kontaktas först
 • De vikarier som inte passar med just den avdelningen och de barnen behöver inte komma tillbaka

Nackdelar:

 • Tar tid från verksamheten att stå i telefon

Det centraliserade:
Personalen rapporterar behovet till en utomstående enhet som ringer/sms:ar till vikarier.
Fördelar:

 • Finns personer som är anställda endast för vikarieanskaffning
 • Finns en gemensam lista i kommunen
 • Alla har en chans att få jobba
 • Enklare att anmäla sig till den enda listan istället för många områden

Nackdelar:

 • Är inte alls lättare att anmäla sig till den enda listan, jag väntar fortfarande på att bli kontaktad angående intervju och registerutdrag
 • Personlig lämplighet för arbetsplatsen spelar ingen roll för de utomstående inringarna.
 • Svårt att kommunicera angående arbetstid. Allt eller inget gäller
 • Mindre personligt bemötande.
 • Går inte att ställa frågor om man blir kontaktad med sms. Var platsen ligger, hur man bäst tar sig dit osv.
 • Osäkert för pedagogerna om de får vikarie eller ej

Vad tycker du?

mvh, Lova

Annonser