Ni talade igår om att ni inte står för feminismen som den ser ut idag. Ni går inte med i det tåget. Jag undrar varför.Namnlös 4Namnlös 6
Feminism för mig handlar om att få vara sig själv från dagen du föds. Det biologiska könet ska inte avgöra på vilket sätt du bemöts eller vilka förväntningar omgivningen har på dig.

För Mia och Maria handlar det om att kämpa för sitt kön, fast samtidigt emot sig själv. Det förstår jag inte.Namnlös 3,5 Namnlös 3
Feminism för mig handlar om att vi hjälper varandra. Orkar du inte kämpa så kämpar jag för dig. Vill du hellre vara föräldraledig i tre år än att göra karriär eftersom du är kvinna så ska ingen säga att du förråder ditt kön. Vill du inte skaffa barn trots att det är naturligt  ska ingen säga att det är den enda meningen med livet, och att ditt liv kommer kännas tomt och meningslöst. Feminism för mig handlar om att den kvinnliga och den manliga rollen ska breddas så att ingen ska kunna ha en åsikt om de valen du gör i ditt liv.

NamnlösNamnlös 2
Mia och Maria. Den moderna kvinnan ”ska” kunna hantera de traditionella kvinnosysslorna: hem, barn och relationer, samtidigt som de ska ta för sig i arbetslivet, bland vänner och i sexlivet. Det är inte klokt vad mycket som ska hinnas med, minnas och göras varje dag! Skulden ni känner kommer sig av att den gamla kvinnostereotypen dikterar att ni ska utföra era uppgifter i tystnad utan att gnälla, samtidigt som den nya kvinnostereotypen tycker att ni ska klara av allt en man klarar av, fast bättre. Såklart blir ni utspridda som ett smörpaket på 10 000 limpor! Känner skuld som ett berg på era axlar.

Jag hoppas ni inser att feminismen vill lätta den bördan och låta er sprida er åt precis vilka håll ni vill. Jag hoppas ni inser det tills nästa gång ni får tid i tv för att tala jämställdhet. Ni behöver inte gå längst fram i tåget med plakat, men ni kan väl i alla fall stödköpa fikat efteråt?

mvh, Lova

Annonser