Jag ser på nyheterna. Lärarna har fått en alldeles för hög arbetsbelastning, då främst när det gäller den dokumentation de förväntas prestera om och till varje elev. Ni inser det och rensar lite bland uppgifterna. Så långt är jag med på vad du vill säga. Att de skriftliga omdömena ryker kan jag fundera lite över. Fanns det inget annat, som kanske hade mindre påverkan på eleverna och förhållandet hem-skola? Nej, för du tycker att de nationella proven som hålls i trean, sexan och nian är tillräckliga för att kommunicera till föräldrarna var deras barn befinner sig i skolarbetet. Det undrar jag det. Jag har hört att lärandet är situerat, och därmed påverkas väldigt mycket i vilken miljö och i vilka sammanhang det utförs. Jag tycker inte att ett upphaussat prov en gång vart tredje år är en speciellt god fingermarkör på var ditt barn befinner sig i sitt språk, sin sociala utveckling och sitt kunskapsinhämtande. Men det kanske bara är jag?

Sedan smäller du till med det finaste av allt: ”vi måste sänka kraven på lärarna”. De där lärarna som behöver höga krav i form av legitimation och långa högskoleutbildningar för att över huvud taget få ta del av en lön som är jämförbar med lönerna för arbeten med likvärdiga arbetsuppgifter. När du börjar prata om sänkta krav, då börjar jag tro….att du pratar om att vi nog ska vara nöjda med vår lön, om vi inte ens orkar med lite dokumentation… Så nu ligger vi jävligt lågt, och hoppas att vinden någon gång kan sluta blåsa motvind för Sveriges samlade lärarkår!

mvh, Lova

Annonser