Alf B. Svensson (bara namnet ger mig rysningar) skriver en artikel om er i Aftonbladet. Er genusfundamentalister alltså. Han menar att det är på grund av er propaganda som vi ska behandla alla barn lika och göra dem könsneutrala. Och eftersom män fortfarande står för en övervägande del av våldsbrotten i samhället, har denna intrikata plan alltså misslyckats. Fråga mig inte hur han tror att en inskrivning av genus i läroplanen 1994 skulle påverka mer än resten av samhället och hundraåriga traditionella (och stela) könsroller skulle göra?

Tyvärr (?) slutar artikeln med att han gör några bra poänger i, eftersom han tycker att barn ska stöttas i att utveckla de egenskaper de inte har så mycket av själva. Om man generaliserar så behöver pojkar lära sig sitta stilla och flickor behöver lära sig att säga ifrån. Problemet som gör att denna delen av artikeln är svår att ta på allvar är att han – på fullaste allvar – menar att det är ni ”genusfundamentalister” går emot detta. Vilket är helt felaktigt och bara väldigt okunnigt sagt. Inga av de genusintresserade jag diskuterar med skulle säga så.

De två olika könen har större skillnader är inom könen än mellan könen.  Det gör det svårt att definiera något annat än just det fysiska könet som två. Allt annat är bara gradskillnader på en skala.

mvh, Lova

Annonser